усны эргүүлэг угаагчийн урд ачигчийн алдааг олж засварлах