бутлуурын ажлын захирал ба хөрөнгө оруулалтын удирдамж