lt алтны хүдэрт зориулсан spec s-ийн техникийн дэмжлэг