агаарын бохирдлыг хянах зориулалттай уутны төрлийн коллектор