дэлхийн уул уурхайн шийдлүүд ургамлын рингийг усгүй угаана