үйл явдлын дээжинд оролцсон гэр бүл найз нөхөддөө талархал илэрхийлье